English
About Project Conclusion

Потврдили смо мишљење да пантомима може отшкринути врата друштвене изолације у којој се особе оштећеног слуха налазе, али и врата едукације и уметности, глобалне комуникације и бизниса.

Пантомима је средство које ће вратити људима оштећеног слуха њихово достојанство и социо-економску признатост, корисност и могућност да напредују у сваком психо-социјалном и друштвено-економском смислу.

Поред тога пантомима је у Србији, такође стављена на маргине друштвеног и уметничког живота. И пантомима и особе оштећеног слуха се налазе у сличној ситуацији, али заједно могу учинити велики скок у образовном, уметничком и пословном смислу.