Сви циљеви су у складу са Миленијумским циљевима УН